Historie SDH Olomouc - Černovír

 

1940  Vznik sboru
   
Vzhledem k válečné situaci, dostal tehdejší starosta města Olomouce příkaz, aby na předměstí    zřídil dobrovolný hasičský sbor. Na podnět okresního velitele Františka Dvořáka se konala v hostinci Karla Kašpara přípravná schůze, z níž vznikl přípravný výbor za přítomnosti 57 členů a 8 hostů. Schůzi zahájil a vedl br. Karel Kašpar, který velel sboru až do ustanovení nového výboru. Poté vedl sbor br. Jan Špičák.

Tehdejší výbava sboru: Ruční vozová stříkačka, parní stříkačka (dle kroniky nepoužitelná)

Umístění sboru : Lazecká sladovna
 

1941

Tento rok znamenal pro sbor první křest ohněm. Hořelo na Hradisku a hasilo se ruční vozovou stříkačkou, kterou dotáhl na koňském spřežení br. Jan Juřina.Sbor má 41 členů.

Výbava sboru: 1 ruční stříkačka, Automobil Tatra za 2500 kčs, 36 helem, 4 opasky, 1 naviják na hadice, 6 zimních blůz, 400 m B hadic, 3 páry gumových bot...1942 - 1949

V této době se sbor stěhuje do objektu bývalé Orlovny, kterou upravuje dle svých potřeb a neuspěšně jedná o výstavbě nové zbrojnice.

Jednotka zasahuje hlavně u požárů stohů, k tomu jí slouží nové motorové čerpadlo  a jiná nová výbava.
   
Sbor pravidelně každý rok pořádá Hasičský ples.


1950 - 1965

Sbor začíná provádět požární hlídky, schůze členů jsou každé úterý, sportovní družstvo se pravidelně účastní I. kola PS  a námětových cvičení.
   
Protože jednání o výstavbě zbrojnice jsou neuspěšná, sbor se rozhodl vybudovat zbrojnici vlastními silami.

Zásahová jednotka zasahuje mimo jiné např. při požáru Zimního stadionu.


 

 
1966 - 1973

Sbor má 106 členů,z toho 26 schopných zásahu.

Výměna starého čerpadla DS 16 za nové PS 12.

Pořádají se plesy,námětová cvičení,dětský den s kácením máje,zájezdy a sportovní družstvo se účastní soutěží.

Oprava střechy a omítky zbrojnice


Složení výboru v těchto letech:

Předseda: Faltýnek Josef
Velitel: Doležal Karel
Místopředseda pro prevenci: Vylíčil Miroslav
Referent pro masově výchovnou práci: Kocourek Jan
Jednatel: Schneider František
Hospodář: Slepička Vladimír
Organizační referent: Stratil Jan
Materiální a technický referent: Šimčík Zdeněk
Referent CO: Hájek Tomáš
Referent mládeže: Vylíčil Miroslav
                   

 
1974 - 1989
   
Sbor pokračuje v obvyklé činnosti,stejně jako v předchozích letech,konkrétně pořádá exkurze do zbrojnice pro školáky a chodí do škol,pořádá pro ně instruktážní ukázky.
   
Pořádají se zájezdy,mladí hasiči si budují klubovnu

Vozidlo Praga RNA 816 je udržováno v dobrém stavu

V roce 1989 kupujeme traktor s vlečkou


Složení výboru v roce 1984 :

Předseda: Slepička Karel
Místopředseda: Veselý Josef
Velitel: Vylíčil Miroslav
Jednatel: Podešva Miroslav
Referent PVP: Palla Břetislav
Referent prevence: Petr Josef ml.
Hospodář: Procházka František
Referent organizační: Tihelka Josef
Referent materiální a technický: Šťota Jan
Referent CO: Stratil Ladislav
Referent mládeže: Spurný Karel
Referentka žen: Stratilová Libuše
Pokladník: Slepička Miroslav
Revizoři: Petřík Jan
  Doležel Karel
  Petr Josef st.
Členové: Slepička Vladimír
  Tihelka Karel
  Kovář Libor

  
1990 - 1993

1.9.1990 se konala slavnostní schůze k 50. výročí založení sboru, spojená se slavnostním průvodem a kapelou.
   
Prohlídky budov se konají už jen na požádání majitele.
   
Dle velitele má naše vozidlo Praga RNA 816 ujet min 20 km měsíčně.
   
Nakupuje se nová výbava,provádí se brigády na plynofikaci zbrojnice.
   
Každou středu vede mladé hasiče br. Ladislav Pudil.


1994
   
! Nebezpečí zrušení dobrovolných sborů !
   
Citát z novin : Za nefunkční označil sbory dobrovolných hasičů v Olomouci tajemník úřadu města Jan Večeř při setkání s jejich představileli."Odmítám připustit možnost jejich účinného zásahu při požáru." dodal.


1995 - 1996

Proběhla různá školení, např.: evakuace, chlazení tlak. lahví, lesní požáry, hořlavé kapaliny, nebezpečí na požářišti, dálková doprava vody, ...


1997

Výňatek ze správy o činnosti zásahové jednotky : ...Zásahová jednotka se skládá z 10 členů. Černovír postihla v červenci povodeň do výše dvou metrů a zásahová jednotka měla vyhlášenou pohotovost.

Jednotka pomáhala při evakuaci obyvatel za stížených podmínek s vypětím všech sil a s nasazením vlastního  zdraví.  Povodní utrpěla  i budova  zbrojnice,  která  popraskala  a zničilo  se i vybavení uvnitř. I požární vozidlo Avia bylo poškozeno.
   


Výbor v tomto roce :

Starosta: Coufal František
Zástupce starosty: Krejza Jan
Velitel: Šťota Jan
Zástupce velitele: Coufal František
Jednatel: Švec Jiří
Strojník: Beneš Zdenek
Preventista: Petr Josef
Hospodář: Fiala Jiří
Referentka žen: Coufalová Jana
Členové: Novák Petr
  Slepička Ladislav
  Kredba Jan

 

1998 - 1999

Zbrojnice nebyla po povodních rekonstruována z důvodu nevyjasněných  majetkoprávních vztahů,proběhly tedy alespoň základní opravy (malování,omítka,garáž,chodník,okna,WC).
   
Zásahová jednotka má 9 členů.


2000 - 2001
   
V roce 2000 probíhaly oslavy 750 let vzniku Černovíra a zároveň 65 let vzniku sboru spojené s kácením máje.

Konečné vyjasnění majetkoprávních vztahů - majitelem zbrojnice je Magistrát Města Olomouce. Probíhá rekonstrukce a  kolaudace zbrojnice.

Za peníze ze sběru šrotu se kupuje vlečka s nosností 7 tun.

Sbor má 27 členů, nejnovější je Petr Lichtblau navržený na jednatele.


2002

Konalo se cvičení na oslavu 5 let obnovy Černovíra po povodních 1997 s ukázkou techniky a průvodem, kterého se  účastnil i primátor města Tesařík.

Náš sbor pomáhal při povodních v Čechách - po návratu poběhla údržba techniky.
   
Členové sboru  uklízeli po rekonstrukci zbrojnice.
   
Sbor dostal od města novou techniku (megafon, vysílačka, plovoucí čerpadlo Kawasaki, nafukovací člun Yam 330s ).

Sbor přijal tyto nové členy : Roman Tománek, Petra Coufalová, Kateřina Benešová, Kropáč Jiří.


2003 - 2004

Během ledna 2003 vyzdobil br. Jíří Fiala zbrojnici historickými fotografiemi a přilbami.

Pokladníkem se stává br. Jiří Kropáč.

Přijato 8 nových, mladých členů.

Formuje se mladé sportovní družstvo,které trénuje každý čtvrtek v areálu zbrojnice. Velitelem je br. Michal Kropáč

Během února 2004 se náhle otepluje - zásahová jednotka proto plní pytle pískem.

Fotografování na tablo.

Sbor má 42 členů.


2005

Od začátku roku probíhá přestavba čerpadla pro sportovní účely.

Družstvo trénuje v areálu HZS.

Do nového výkonného výboru OSH byl zvolen náš člen br. Jiří Kropáč.

Spuštěny první webové stránky sboru.
   
V dubnu proběhlo protichemické cvičení na Zemědělské škole a  cvičení vodního záchranářství v Šumperku.

Noví členové : Radek Jurda, Eva Kropáčová.
   
Byla dostavěna dřevěná pergola.

Předán motor Tohatsu k našemu člunu.

Cvičení na Slezské hartě.

Br. Michal Kropáč se stal jednatelem sboru.


2006     
   
Na přelomu března a dubna postihla naši městskou čtvrť povodeň, způsobená táním obrovského množství sněhu. Jednotka byla v pohotovosti již několik dní dopředu a stavěla hráz z pytlů s pískem. Přitom jí pomáhaly jednotky z okolních  sborů. Proběhla i evakuace (pátek) , kterou však většina obyvatel ignorovala. Během posledního dne před protržením hráze   (sobota) se do stavby hráze zapojilo velké množství obyvatel Černovíra, kteří pomáhali až do protržení v neděli ráno. Po opadnutí vody jednotka pomáhala s odčerpáváním ze sklepů, kanálů i z polí.

Magistrát města se rozhodl  pro výstavbu protipovodňových hrází.
   
Velitelem sportovního družstva se stává br. Karel Spurný ml.
   
Br. Michal Kropáč zakládá družstvo žen a družstvo mládeže.


2007

V březnu proběhl nácvik stavby protipovodňových barier na řece Bystřičce.

Zakoupili jsme Vozidlo Mercedes 310 - v průběhu roku probíhala přestavba ze sanitního speciálu na zásáhové vozidlo.
   
Sbor pořádal okresní soutěž.
   
Sportovní družstvo trénuje na hřišti ve Chválkovicích - za to našim bratrům z Chválkovic děkujeme.
   
Velitelem sportovního družstva se stává br. Radek Jurda.
   
Družstvo žen se rozpadá, vedení mládeže přebírá sestra Anna Svobodová s br. Ladislavem Pudilem.
   
Mladí hasiči se účastní soutěže Plamen v Tršicích.
   
Jednotka se účastní cvičení na Hamrech a na Nákle.
   
Probíhá brigáda na zaplachtování garáže, aby se omezil únik tepla.
   
Koncem roku se stává jednatelkou sboru sestra Anna Svobodová.


2008

Sbor dostal na VVH okrsku poděkování za přípravu a zajištění 36. mistrovství HZS ČR v požárním sportu 2007.
   
Probíhají další fáze přestavby a brigády na Mercedesu 310, zásadní je montáž hasičské vestavby. Vozidlu byla schválena přestavba. Brigády se provádí  i na Avii a zbrojnici. Taktéž i na technice.
   
Zásahová jednotka jezdí na cvičení školí se a je i několikrát svolána k zásahu. Podrobnosti o činnosti jednotky najdete  v sekci  Zásahová jednotka
   
Koná se každoroční sběr šrotu a to jarní a podzimní. Kromě našeho traktoru jezdí i br. Slepička ve svém, za to mu sbor děkuje.

Tradiční dětský den s kácením máje se uskuteční koncem května. Tento rok i s velkou atrakcí pro děti - s přistáním  vrtulníku u lesa.
   
Sportovní družstvo jede na několik soutěží, v polovině sezony se pokazí sportovní čerpadlo a musí na opravu.
   
Zemřel člen Štěpán Grygárek Starší.
   
Naši členové se účastnili Pyrocaru 2008 - největšího setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České republice.


2009

Vedení Kolektivu mladých hasičů se velmi úspěšně ujímá br. Vít Špilháček.
   
Sbor organizuje jarní a podzimní sběr šrotu. V květnu kácení máje.
   
Zásahová jednotka se pravidelně schází, udržuje techniku a jezdí na cvičení. Má i několik výjezdů.
   
Sportovní družstvo, složené převážně z členů jednotky se účastní několika soutěží.
   
Pro sbor nejdůležitější událostí roku je rekonstrukce hasičské zbrojnice.Veškerá technika se stěhuje pryč a leží   v improvizovanách podmínkách ve stodole p. Čamka. Nová zbrojnice má být hotova v říjnu 2010.

 

 

 

SDH Olomouc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Čer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

novír

 

© SDH Olomouc-Černovír, Vít Špilháček, spilhacek.vit@seznam.cz, 2011